Επίσκεψη προπτυχιακών φοιτητών στο THERMI LINK

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου επισκέφθηκαν την προ-θερμοκοιτίδα THERMI LINK φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. που παρακολουθούν το μάθημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας . Από τις 11:00 μέχρι τις 12:00 ενημερώθηκαν για το THERMI LINK που αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης λύσης σε νέους (και όχι μόνο) ανθρώπους, των οποίων οι επιχειρηματικές ιδέες ή τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων ερευνών τους αποτυγχάνουν να εμπορευματοποιηθούν και να μετατραπούν σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς οι πνευματικοί τους δημιουργοί αδυνατούν ή δεν γνωρίζουν τον τρόπο να το κάνουν, δεν έχουν τους απαραίτητους συνεργάτες, δεν στοχεύουν στους κατάλληλους πελάτες ή δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας ενημερώθηκαν επίσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ομίλου ΤΗΕRMI, δηλαδή της Θερμοκοιτίδας THERMI και της εταιρείας διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών THERMI VENTURES, ώστε να κατανοήσουν όλα τα πιθανά “εργαλεία” που έχει για την ανάπτυξη της μία καινοτόμος ιδέα, ώστε να γίνει μία αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη εταιρεία.

Από τις 12:00 μέχρι τις 13:00 χωρίστηκαν σε ομάδες από τις οποίες τους ζητήθηκε να απαντήσουν στα εξής:
Πείτε μας ένα πρόβλημα που θέλετε να λύσετε
Πως θα το κάνετε αυτό (με ποιες τεχνολογικές λύσεις)
Σε ποια αγορά απευθύνεστε
Τι σας λείπει – πως η προ-θερμοκοιτίδα μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας

Κάθε ομάδα είχε 3 λεπτά να παρουσιάσει τα παραπάνω σε τέσσερις κριτές οι οποίοι έκαναν εποικοδομητικά σχόλια σε κάθε μία.
Από τις 13:00 μέχρι τις 17:00 συμμετείχαν στην ανοικτή συγκέντρωση με θέμα «κτίζοντας μία κοινότητα καινοτομίας» όπου παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία που μπορούν να μετατρέψουν θεσμούς όπως αυτός του THERMI LINK σε πραγματικό πυρήνα καινοτομίας και δημιουργικότητας, καθώς και να επισημανθούν οι όποιοι προβληματισμοί για το μέλλον των θεσμών των προ-θερμοκοιτίδων και του co-working στην Ελλάδα. Ως ομιλητές συμμετείχαν εκπρόσωποι της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.