Επίσκεψη Υπουργών, Βουλευτών και στελεχών της Κυβέρνησης στο περίπτερο της THERMI A.E. στην 78η ΔΕΘ

Επίσκεψη Υπουργών, Βουλευτών και στελεχών της Κυβέρνησης στο περίπτερο της THERMI A.E. στην 78η ΔΕΘ

Στα πλαίσια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην 78η ΔΕΘ, Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων, Βουλευτές και στελέχη της Κυβέρνησης επισκέφτηκαν το περίπτερο της THERMI A.E. στην ΔΕΘ. Οι Υπουργοί και τα στελέχη της Κυβέρνησης ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του THERMI GROUP κ. Τακά για τις ενέργειες του Ομίλ0υ και επίσης από μέλη της θυγατρικής της THERMI, VIDAVO A.E., για τις εφαρμογές απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας ασθενών και τις πιθανές χρήσεις τους σε διάφορους κλάδους.

 

Ο Υπ. Ναυτιλίας με τους κ.κ. Β. Τακά (Πρόεδρο της THERMI A.E.), Δ. Μανιατάκη και Ν. Τακά