Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας BIOMEROSIN A.E.

Το ΔΣ της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας  με τον διακριτικό τίτλο BIOMEROSIN A.E. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5/3/2014 στα γραφεία της εταιρείας με θέμα μόνο “Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Πρόσκληση ΓΣ 5/3/2014