Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας THERMI A.E.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας THERMI A.E.

Το ΔΣ της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας  με τον διακριτικό τίτλο THERMI A.E. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/02/2014 στα γραφεία της εταιρείας με θέμα μόνο «Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, στα πλαίσια της δράσης «CHORUS Συστάδα για την Πράσινη Ενέργεια».

 

Πρόσκληση ΓΣ 10/02/2014