Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)

Από τις 15/11/2011 έως και τις 15/1/2012 είναι ανοικτή η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων startups στα πλαίσια του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» το οποίο περιλαμβάνει 2 δράσεις:

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» που στοχεύει στην ίδρυση άνω των 1.000 νέων επιχειρήσεων ενώ παράλληλα προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 1.000 νέων θέσεων εργασίας. Η δράση χρηματοδοτεί 100% τα παρακάτω:

  • Ενοίκια έως 50%
  • Λογαριασμοί  ΔΕΚΟ έως 40%
  • Δαπάνες Ίδρυσης της Επιχείρησης 10%
  • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
  • Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου έως 5%
  • Δαπάνες Κατάρτισης έως 20%
  • Αποσβέσεις Παγίων έως 5%
  • Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων έως 10%
  • Νέα Θέση Εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 €

Δράση 2: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και στη δημιουργία άνω των 1.000 νέων θέσεων εργασίας.

Για τις Δράσεις 1 και 2, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού οπότε δεν απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή.

Η THERMI A.E. μέσω του THERMI LINK υποστηρίζει startup εταιρείες και καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση να επικοινωνήσουν μαζί μας για να εξετάσουμε από κοινού τρόπους συνεργασίας στα πλαίσια της Δράσης 1 καθώς παρέχουμε φιλοξενία, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, καθώς και σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα «προσκλήσεων – προκηρύξεων» του ΕΣΠΑ εδώ.