Σύνδεση τριών Φ/Β πάρκων συνολικής ισχύος 4,4MWp του THERMI – TANEO VENTURE CAPITAL FUND στην Ορεστιάδα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 27/7/2012 η διαδικασία κατασκευής και διασύνδεσης τριών Φωτοβολταικών σταθμων της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του THERMI TANEOVENTURE CAPITAL FUND, SPI & ΣΙΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε., συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4.4MWp στην περιοχή του Σπηλαίου Ορεστιάδας.

Τα έργα υλοποιήθηκαν σε διάστημα τεσσάρων μηνών και η ετήσια παραγωγή τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 6.600.000kWh ανά έτος.