Σύνδεση Φ/Β πάρκου ισχύος 1,08MWp του THERMI – TANEO VENTURE CAPITAL FUND με το δίκτυο στον νομό Ροδόπης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 20/9/2012 η διαδικασία κατασκευής και διασύνδεσης Φωτοβολταικού σταθμου της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του THERMI TANEO VENTURECAPITAL FUND, ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε., ονομαστικής ισχύος 1.08MWp στο Νομό Ροδόπης.

Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα δύο μηνών και η ετήσια παραγωγή τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.620.000kWh ανά έτος.