Σύνδεση Φ/Β πάρκου ισχύος 1,167MWp του THERMI – TANEO VENTURE CAPITAL FUND στο νομό Ηλείας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 1/10/2012 η διαδικασία κατασκευής και διασύνδεσης Φωτοβολταικού σταθμου της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του THERMI TANEO VENTURECAPITAL FUND, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε., ονομαστικής ισχύος 1.167MWp στην περιοχή των Κρεστένων Ηλείας.

Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα δύο μηνών και η ετήσια παραγωγή του αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.900.000kWh ανά έτος.