Σύνδεση Φ/Β πάρκου ισχύος 1,97MWp του THERMI – TANEO VENTURE CAPITAL FUND στον νομό Αρκαδίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31/5/2012 η διαδικασία κατασκευής και διασύνδεσης Φωτοβολταικού σταθμου της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του THERMI TANEO VENTURE CAPITAL FUND, ΣΕΚΤΑ Α.Ε., ονομαστικής ισχύος 1.971MWp στην περιοχή της Σιντοβίστρας, Β. Κυνουρίας.

Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα δύο μηνών και η ετήσια παραγωγή τους αναμένεται να ξεπεράσει τις 3.200.000kWh ανά έτος.