Σύνδεση Φ/Β πάρκου ισχύος 1,99MWp του THERMI – TANEO VENTURE CAPITAL FUND στην περιοχή των Φερρών, Έβρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 23/7/2012 η διαδικασία κατασκευής και διασύνδεσης Φωτοβολταικού σταθμού της εταιρείας του χαρτοφυλακίου του THERMI TANEO VENTURECAPITAL FUND, ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε., ονομαστικής ισχύος 1.99MWp στην περιοχή των Φερρών, Έβρου.

Το έργο υλοποιήθηκε σε διάστημα  τριών μηνών και η ετήσια παραγωγή του αναμένεται να ξεπεράσει τις 3.000.000kWh ανά έτος.