Φθινοπωρινό Πρόγραμμα Προ-Θερμοκοιτίδας

Φθινοπωρινό Πρόγραμμα Προ-Θερμοκοιτίδας (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2011)

Αποτελεσματική λύση σε όσους επιθυμούν να μετατρέψουν (εμπορευματοποιήσουν) τις επιχειρηματικές ιδέες ή τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων ερευνών τους σε καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει το φθινοπωρινό πρόγραμμα του THERMI LINK.

Η προ-θερμοκοιτίδα απευθύνεται σε όσους έχουν σκοπό να:

  • Διερευνήσουν αν η “καλή ιδέα” μετατρέπεται σε καλή επιχείρηση.
  • Προετοιμάσουν/βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
  • Προετοιμαστούν για την προσέλκυση κεφαλαίων.
  • Στεγάσουν μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

Παροχές:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα παραπάνω θέματα, βοηθήματα για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, παρουσιάσεων κτλ. χώροι εργασίας, συναντήσεων και παρουσιάσεων. Συγκεκριμένα:

               I.         Διερεύνηση επιχειρηματικής ιδέας

Αρχική καταγραφή της πρότασης σε ειδική φόρμα. Υποβολή σε στέλεχος της THERMI S.A. και ορισμός κατ’ ιδίαν συνάντησης κατά την οποία γίνεται ανάλυση των ευκαιριών και απειλών της πρότασης. Η διαδικασία καταλήγει με την απόφαση ενδιαφερόμενου για την καταλληλότητα- εφικτότητα υλοποίησης της ιδέας του. Αν αυτή είναι θετική, τότε προχωράει στην  οριοθέτηση προτεραιοτήτων, οροσήμων και αρχίζει η προετοιμασία του επιχειρηματικού του σχεδίου. Αν η απόφαση είναι αρνητική, μαθαίνει ο ενδιαφερόμενος τους λόγους – κινδύνους που σχετίζονται με την μετατροπή (εμπορευματοποίηση) της ιδέας του σε προϊόν ή υπηρεσία.

             II.         Προετοιμασία / βελτίωση επιχειρηματικών σχεδίων

Παροχή βοηθημάτων για την προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων. Υποβολή σε στέλεχος της THERMI S.A. και ορισμός αριθμού κατ’ ιδίαν συναντήσεων όπου α) θα γίνει διόρθωση του επιχειρηματικού σχεδίου και προτάσεις για τη βελτίωση του, β) υποβοήθηση για τον καθορισμό μοντέλων εσόδων, γ) έλεγχος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και των παραδοχών της, δ) διερεύνηση αναγκών προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

           III.         Προετοιμασία για την προσέλκυση κεφαλαίων

Υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου και της παρουσίασης αυτού σε στέλεχος της THERMI S.A. Ορισμός αριθμού κατ’ ιδίαν συναντήσεων όπου α) θα γίνει διόρθωση του επιχειρηματικού σχεδίου και της παρουσίασης του, β) θα δοθούν συμβουλές γύρω από τη προσέγγιση και διαπραγμάτευση με πιθανούς επενδυτές, γ) στο μέτρο του εφικτού υπόδειξη πιθανών πηγών χρηματοδότησης (ιδιωτικών ή επιχορηγήσεων).

          IV.         Χώροι στέγασης μέρους ή του συνόλου δραστηριοτήτων.

Για την κάληψη των αναγκών σας παρέχονται χώροι συνολικής επιφάνειας περίπου 350 τ.μ. που περιλαμβάνουν την κεντρική αίθουσα του THERMI LINK, τρεις αίθουσες συνεδριάσεων και πολλαπλών χρήσεων, όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, καθώς και ένα καφέ-κυλικείο.

Κόστος Συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής στο φθινοπωρινό πρόγραμμα καθορίζεται στα 250 Ευρώ (με το ΦΠΑ).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μέχρι 25 Οκτωβρίου. Ψηλά γράμματα: Το κόστος είναι το ίδιο είτε πρόκειται για ένα άτομο είτε για ομάδα.  Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις για αποκλειστική χρήση των αιθουσών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

http://www.thermi-group.com/thermi-link-el/member-form-el/