Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας ξεπερνούν τα 6.000 τ.μ. καθιστώντας την τη μεγαλύτερη ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και όλη την υποδομή για τη στέγαση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εγκαταστάσεις

Αίθουσες Συνεδρίων και Πολλαπλών Χρήσεων

Οι αίθουσες συνεδρίων – πολλαπλών χρήσεων είναι ευέλικτες και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των εκδηλώσεων που φιλοξενούν. Διατίθενται μαζί με εξαιρετικά προηγμένο εξοπλισμό που περιλαμβάνει πλήρες οπτικοακουστικό σύστημα και μεταφραστικές καμπίνες και μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 200 άτομα. Είναι διαθέσιμες για τους ενοίκουςτης Θερμοκοιτίδας, τα μέλη του THERMI LINK, όπως επίσης και για ιδιώτες ή εταιρείες που επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με τα απαραίτητα μηχανήματα για την υποστήριξη των ενοίκων της Θερμοκοιτίδας, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα πολλαπλών δυνατοτήτων, εκτυπωτές, fax κ.λ.π.. Επίσης είναι εξοπλισμένες με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, όπως επί παραδείγματι σύγχρονους servers, ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές (routers) για κάθε μία από τις θερμοκοιτιδιζόμενες επιχειρήσεις, τερματική συσκευή μικροκυματικής ζεύξης κλπ, τα οποία είναι αναγκαία για την σωστή λειτουργία όλου του δικτύου της Θερμοκοιτίδας και των ενοίκων της.

Χώρος Εστιάσεως – Κυλικείο

Η Θερμοκοιτίδα διαθέτει έναν καλαίσθητο και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο για την εστίαση των ενοίκων που λειτουργεί και ως χώρος συνάντησης κατά το διάλειμμα της εργασίας.