Εκδηλώσεις/Εργαστήρια

Κατά την διάρκεια του 3-μηνου προγράμματος προ-θερμοκοιτίδας θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξειδικευμένα σεμινάρια-Workshops, τα οποία θα παρέχουν εκπαίδευση στους νέους επιχειρηματίες  πάνω σε πρακτικά θέματα. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Συγγραφή και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
  • Εξεύρεση επενδυτών
  • Marketing
  • Product Market Fit
  • Νομικά και Λογιστικά ζητήματα για startups
  • Έρευνα Αγοράς 

Οι εκδηλώσεις / εργαστήρια θα πραγματοποιούνται καθ” όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα ολοκληρωθούν με το Pitching Event στο τέλος της 3μηνου κύκλου όπου όλες οι ομάδες θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν μπροστά σε έμπειρους επενδυτές και Funds της Ελλάδας και του εξωτερικού την επιχειρηματική ιδέα με στόχο την χρηματοδότηση τους. Παράλληλα θα απονεμηθούν από την THERMI A.E. σημαντικά βραβεία σε επιλεγμένες ομάδες του κάθε κύκλου.