Εργαστήριο για τη χρηματοδοτηση ΜμΕ στην Θερμοκοιτιδα THERMI

Η THERMI A.E. – Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων φιλοξένησε χθες στους χώρους της στην Θέρμη, Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με θέμα  την ανεύρεση χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από Εταιρείες Διαχείρισης Επιχειρηματικών  Κεφαλαίων  (Venture Capital Funds) και άλλα επενδυτικά εργαλεία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Περιφερειακό Επιχειρηματικό Δίκτυο Θερμοκοιτίδων “Black Sea BI-Net” που ανέλαβε το European Regional Framework for Co-operation (ERFC).

Το εργαστήριο παρακολούθησαν Μικρομεσαίες και Υπο-σύσταση καινοτόμες εταιρείες καθώς και νέοι επιχειρηματίες, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Η επιτυχής προσέγγιση και άντληση κεφαλαίων από Εταιρείες Διαχείρισης Επιχειρηματικών  Κεφαλαίων βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες, την ομάδα που βρίσκεται πίσω από την ιδέα, την αγορά στόχο, την τεχνολογία που αναπτύσσεται και την υψηλή δυνητική απόδοση της επένδυσης,  επεσήμανε ο κ. Νικόλας Τακάς, αναλυτής επενδύσεων της THERMI VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ, διαχειρίστριας του Ταμείου Επενδύσεων Επιχειρηματικού Κεφαλαίου THERMI TANEO VENTURE CAPITAL FUND, του μοναδικού VC Fund με έδρα την Βόρειο Ελλάδα. Ο κ. Τακάς στη συνέχεια παρουσίασε τα στάδια της επενδυτικής διαδικασίας δίνοντας έμφαση στα νομικά σημεία διαπραγμάτευσης στο Term Sheet και Due Diligence. Επεσήμανε ακόμη, την σπουδαιότητα μιας καλής και ολοκληρωμένης παρουσίασης σε υποψήφιους επενδυτές.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Άγγελος Μαγκλής, πρόεδρος της ATLANTIS Συμβουλευτική, ο οποίος παρουσίασε διάφορα άλλα νέα επενδυτικά εργαλεία δίνοντας έμφαση στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Horizon 2020 και τα νέα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ καθώς και στη σωστή ετοιμασία ενός Business Plan.

Κλείνοντας, οι συμμετέχουσες ομάδες είχαν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω στην επιχειρηματική τους ιδέα και μοντέλο υπό την καθοδήγηση του κ. Αργύρη Σπυρίδη του Innovation Farm.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση του κ. Νικόλα Τακά εδώ: Raising Capital