Επενδυτική Στρατηγική

H THERMI VENTURES επενδύει κατά ελάχιστο € 750.000 και μέγιστο € 4,8 εκ. σε μικρές και μεσαίες μη εισηγμένες Ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Η δόση καταβολής επιχειρηματικού κεφαλαίου στις εγκεκριμένες προς επένδυση επιχειρήσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα € 2,5 εκ. ανά έτος, ανά επιχείρηση.

Επενδυτική Στρατηγική

Οι επενδύσεις υλοποιούνται κυρίως με:

 • Έκδοση νέων, κοινών ή προνομιούχων μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 • Έκδοση ομολογιών σε μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια, προς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κριτήρια Επενδύσεων

Untitled design

 • Η κατάσταση και η τάση του κλάδου στον οποίο ανήκει μια υποψήφια επιχείρηση.
 • Η ύπαρξη καινοτομίας ή/και ισχυρής διαφοροποίησης προϊόντων ή/και διαδικασιών λειτουργίας ή/και παραγωγής που συνεπάγεται την ύπαρξη ισχυρού και σαφούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Η ύπαρξη μιας ισχυρής και αφοσιωμένης διοικητικής ομάδας με βαθιά γνώση της αγοράς της.
 • Η λήψη επιχειρηματικού ρίσκου και από την διοικητική ομάδα.
 • Η ύπαρξη στρατηγικής ανάπτυξης και στη διεθνή αγορά.
 • Η τεκμηρίωση για σταθερά και προβλέψιμα έσοδα.
 • Επιχειρήσεις που βρίσκονται στα στάδια αρχικής λειτουργίας ή επέκτασης.
 • Η ανάδειξη ενός προκαθορισμένου και εφικτού τρόπου εξόδου από την επένδυση (Αποεπένδυση-Ρευστοποίηση), κατά προτίμηση μέσω εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά, αλλά και μέσω συγχωνεύσεων, πώλησης συμμετοχής σε στρατηγικό ή θεσμικό επενδυτή ή επαναγοράς συμμετοχής από τους αρχικούς μετόχους.

Κλάδοι Ενδιαφέροντος

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΥΓΕΙΑ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΡΟΦΙΜΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επενδυτικοί Στόχοι

 • Επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις.
 • Αποδόσεις της τάξης του 25% IRR στα κεφάλαια των επενδυτών και κατ’ επέκταση αντίστοιχη ανάπτυξη στις επιχειρήσεις που θα γίνουν οι επενδύσεις.
 • Διασπορά των επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές.
 • Διασπορά των επενδύσεων σε ικανό αριθμό επιχειρήσεων.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, που στοχεύουν στη διεθνή αγορά, με σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που στηρίζεται σε νέα γνώση
 • Συμβολή στην ανάπτυξη επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, εναλλακτικών πηγών ενέργειας, βιολογικών τροφίμων και ποτών, υγείας και άλλων κλάδων της Νέας Οικονομίας.