Θερμοκοιτίδα

H Θερμοκοιτίδα THERMI Α.Ε. επενδύει, από το 2004 σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομικά προϊόντα με την δημιουργία νέων τεχνολογικά καινοτόμων εταιρειών, σε συνεργασία με Έλληνες ερευνητές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η THERMI A.E. φιλοξενεί νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εταιρικού συστήματος υποστήριξης (THERMI DEVELOPMENT). Σε ένα «ζεστό» επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν σε θέματα τεχνολογικών καινοτομιών και γενικότερα στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα: