Χαρτοφυλάκιο Thermi Α.Ε.

THERMI A.E.

Η THERMI αποτελεί αρωγό καινοτόμων εταιρειών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους. Οι εταιρείες του ομίλου στεγάζουν, χρηματοδοτούν, προωθούν την καινοτομία. Η Θερμοκοιτίδα THERMI επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής.

 

DIVERSA A.E.B.E.

Η DIVERSA Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και επισκευής ρολογιών από το 1948.

Η εταιρία ιδρύθηκε στο Δήμο Παλαμά της Καρδίτσας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε υποκατάστημα στην Αθήνα με την εμπορική ονομασία ORA – ORA. Το 2007 η έδρα της μεταφέρθηκε στο δήμο της Αθήνας.

Στον χώρο αυτό στεγάζεται η διοίκηση της Εταιρίας και όλες οι βασικές της λειτουργίες, όπως οι Οικονομικές της Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Πωλήσεων, η Έκθεση των Εμπορευμάτων, οι Κεντρικές Αποθήκες και το Τμήμα After Sales & Service ρολογιών.

Η εταιρία ιδρύθηκε με στόχο την δυναμική είσοδο στην εμπορία και διάθεση ρολογιών και κοσμημάτων. Έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο την ποιότητα, το σωστό service και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων,  σύντομα μετασχηματίστηκε σε μια ιδιαίτερα εύρωστη μονάδα, με σημαντική θέση στην εγχώρια αγορά.

Το Δίκτυο Πωλήσεων Λιανικής της επιχείρησης αποτελείται από καταστήματα, τα οποία φέρουν την κοινή εμπορική επωνυμία ORA-ORA και τα οποία λειτουργούν με τη μέθοδο του “franchising”.

 

HELLASTAT A.E.

H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών) δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς, των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είναι στρατηγικός συνεργάτης της εταιρείας Moody’s, του παγκοσμίως μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης και της Thomson-Reuters plc της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής πληροφοριών και ειδήσεων.

H Hellastat Α.Ε. – πιστοποιημένη από την Lloyd’s Register για την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών, διαθέτει την μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, για περισσότερες από 100.000 εταιρείες και 150 κλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Η Hellastat Α.Ε. είναι μέλος του ΣΕΒ, των Διεθνών οργανισμών EADP (European Association of Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals).

 

BIOIMEROSIN LABORATORIES A.E.

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος Δυναμικής Στέρεο-διεπίπεδης  Ακτινογράφησης (Dynamic X-Ray Stereography Imager/ DRSI), το οποίο θα χρησιμοποιείται εύκολα από οποιονδήποτε θεράποντα ορθοπεδικό κλινικό ιατρό. Η εφαρμογή του “DRSI” θα παρέχει τη δυνατότητα της δυναμικής απεικόνισης μαλακών και σκληρών ιστών (μύες, κόκκαλα και αρθρώσεις) μέσω της χρήσης ακτίνων Χ, αποτυπώνοντας με τον τρόπο αυτό με ακρίβεια και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την κίνηση των οστών και τη συμπεριφορά των αρθρώσεων σε οποιοδήποτε ζώντα οργανισμό.

Η λειτουργία του συστήματος σε κλινικό επίπεδο αποτελεί έναν εντελώς νέο τρόπο διαγνωστικής αναπαράστασης που αφορά στη δυναμική απεικόνιση των σκελετικών και μυικών στοιχείων ζώντων οργανισμών, σε αντίθεση με τους έως σήμερα επικρατούντες τρόπους της στατικής απεικόνισης μέσω ακτινογραφίας σταθερής θέσης, αξονικής τομογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας. Η τεχνολογία DRSI προστατεύεται διεθνώς από 3 πατέντες.

 

VIDAVO A.E.

Η VIDAVO είναι μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας, με εξειδίκευση στο χώρο της τηλεματικής στην υγεία. H εταιρία απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παρέχοντας πρωτοποριακές λύσεις για την από απόσταση διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και την εξατομικευμένη παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τους επενδυτές θα σημάνουν το ξεκίνημα ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο στοχεύει στη γένεση νέων προϊόντων και στη στοχευμένη προώθηση των υφιστάμενων λύσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ήδη γίνονται επαφές διερευνητικού χαρακτήρα στην Ιορδανία και στη Ν. Αφρική.

Με την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.A. η vidavo αποκτά πρόσθετη δυναμική και διευρύνει τους ορίζοντες της. Θα εξακολουθεί ωστόσο να υπηρετεί αποτελεσματικά την καινοτομία στην ηλεκτρονική υγεία με συνέπεια, όραμα και ευαισθησία απέναντι στο υπέρτατο ανθρώπινο αγαθό, τη ζωή.

 

RETHINK A.E.B.E.

Η RethIΝΚ ΑΕΒΕ, Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αναλώσιμων και Ειδών Μηχανογράφησης,ξεκίνησε το Μάιο του 2002 ως επιχειρηματική μονάδα της ATS Πληροφορική ΑΕ και συνεχίζει ως αυτόνομη εταιρία με αποκλειστικό αντικείμενο τη συλλογή και ποιοτική ανακατασκευή φυσιγγίων (cartridges) Laser και InkJet εκτυπωτών.

Η ποιότητα των προϊόντων της RethIΝΚ είναι εφάμιλλη των αρχικών (γνησίων) προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να λαμβάνει ένα ποιοτικό προϊόν για τις εκτυπωτικές του ανάγκες σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια ανακύκλωσης και στην εξοικονόμηση εθνικών φυσικών πόρων!

 

THE SECOND METHOD

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και η έρευνα της εστιάζεται στη δόμηση ψηφιακού περιεχομένου σε οποιαδήποτε συμπιεσμένη μορφή (m-peg, CD-ROM, DVD), με σκοπό τη δημιουργία καινοτομικών, ολοκληρωμένων, διαδραστικών εφαρμογών προς χρήση από παιδιά, παιδιά με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ανθρώπους που βρίσκονται στα πρώτα στάδια πνευματικής άνοιας (dementia) ή που χαρακτηρίζονται από γνωστικές δυσλειτουργίες (cognitive impairments).

 

AGROSENSE AE

H AGROSENSE δημιουργήθηκε το 2014 με όραμα την αξιοποίηση, ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς τάσης για χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών τηλεμετρίας στον Αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα στη γεωργία ακριβείας. Χάρη στους αλγόριθμους που έχει αναπτύξει και οι οποίοι προστατεύονται με πατέντες, διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα δικής της υλοποίησης, διαθέτοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας.