Υπηρεσίες

Το στελεχιακό δυναμικό μας διαθέτει συνδυασμό γνώσεων και εμπειρίας, που συνοδευτικά με τις άρτιες εγκαταστάσεις παρέχουν άριστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις – ένοικους της Θερμοκοιτίδας.

Υπηρεσίες

  • Ενοικίαση κύριων εγκαταστάσεων, με σύγχρονους και άρτια εξοπλισμένους χώρους εργασίας που διαθέτουν επίσηςservices βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους.
  • Ειδικές εγκαταστάσεις: αίθουσες συνεδρίων, παρουσιάσεων, ειδικών εκδηλώσεων, χώρος συν-εργασίας (co-working)
  • Εύρεση κεφαλαίων: ιδιώτες επενδυτές, επιχειρηματικά κεφάλαια, δάνεια, επιχορηγήσεις.
  • Υποστηρικτικές υπηρεσίες: νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικό ψηφιακό κέντρο, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, διαδίκτυο, λογιστικά, εκτυπώσεις.
  • Υπηρεσίες υπεραξίας: υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, επιχειρηματικά σχέδια, χρηματοδότηση, κλπ.
  • Συμβουλευτική: υλοποίηση σχεδίων δράσης, συστημάτων μέτρησης του επιχειρηματικού αποτελέσματος.
  • Διασύνδεση: υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρηματικές ενώσεις, ομοειδείς επιχειρήσεις, τεχνολογικά-ερευνητικά πάρκα, πανεπιστήμια.