Προ-θερμοκοιτίδα

Το Θ-accelerator αποτελεί το νέο τ(ρ)όπο στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων και καινοτόμων ιδεών. Τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε χώρους (συν)εργασίας, δικτύωση με τους καλύτερους επαγγελματίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εργαστήρια, καθώς και πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματικά κεφάλαια. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 31η Ιανουαρίου 2018. Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του πρώτου κύκλου θα ξεκινήσει στις 7/02/2018 και θα διαρκέσει 3 μήνες.

Λειτουργεί ως προ-θερμοκοιτίδα και χώρος συν-εργασίας (coworking). Προσφέρει στα μέλη του στέγαση, δικτύωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα μέλη του Θ-accelerator, λαμβάνουν καθοδήγηση κατά τη διαδικασία της εμπορευματοποίησης των ιδεών ή της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των ερευνών τους καθώς και υποστήριξη στα επόμενα στάδια εξέλιξης της επιχείρησης της.

Μάθετε περισσότερα: