Αρχική / Venture Capital
venture_capital_desktop
VENTURE CAPITAL

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H THERMI VENTURE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ είναι εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία διαθέτει μία έμπειρη και συνεκτική διαχειριστική ομάδα, δοκιμασμένες και επιτυχημένες διαδικασίες λειτουργίας, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τη βούληση να δημιουργήσει υπεραξία για τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υποστηρίξει.

Με βάση την επιτυχημένη εμπειρία και τις συμπληρωματικές δεξιότητες της ομάδας, επιτυγχάνουμε επωφελείς συμφωνίες επένδυσης και μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα και για τους μεριδιούχους μας, αλλά και για τις επιχειρήσεις τις οποίες χρηματοδοτούμε.

Venture Capital

thermi 2
VEΝTURE CAPITAL

ΤΑ FUNDS ΜΑΣ

Από επενδεδυμένα:

THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND 
Ημερομηνία σύστασης: 20/3/2008
Κεφάλαια υπό διαχείριση: €24.000.000
Διάρκεια: 10+2 χρόνια
Επενδυτική περίοδο έως: 31/5/2015
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Νομική μορφή: Α.Κ.Ε.Σ.
Δομή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κλειστού Τύπου Στάδια Επενδύσεων – Στόχο: Επέκτασης, Αρχικά στάδια ανάπτυξης
Κλάδους Επενδύσεων – Στόχο: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 


 

THERMI TECH
Ημερομηνία σύστασης: 15/04/2004
Κεφάλαια υπό διαχείριση: €7.500.00
Διάρκεια: 4 χρόνια
Επενδυτική περίοδο έως: 31/12/2006
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Νομική Μορφή: Α.Ε.
Στάδια Επενδύσεων – Στόχο: Seed capital σε τεχνολογικά καινοτόμες επιχειρήσεις
Κλάδους Επενδύσεων – Στόχο: Νεοφυείς επιχειρήσεις

Ενεργά:

Northern Greece Investment Fund 
Ημερομηνία σύστασης: 10/03/2021
Κεφάλαια υπό διαχείριση: €30.000.000
Διάρκεια: 10+2 χρόνια
Επενδυτική περίοδο έως: 10/03/2026
Έδρα: Θεσσαλονίκη Νομική μορφή: Α.Κ.Ε.Σ.
Δομή: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κλειστού Τύπου
Στάδια Επενδύσεων – Στόχο: Επέκτασης, Αρχικά στάδια ανάπτυξης
Κλάδους Επενδύσεων – Στόχο: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Site: www.ngif.gr

business-people-consulting-2021-09-02-06-06-27-utc