Αρχική / Real Estate
thessaloniki 1

THERMI GROUP

REAL ESTATE

To THERMI GROUP αναπτύσσει μέσω θυγατρικών του είτε μέσω συνεργασιών project real estate τα οποία είτε διατίθενται προς ενοικίαση είτε προς πώληση.

Το χαρτοφυλάκιο του THERMI GROUP περιέχει project Οικιστικά και Εμπορικά στην Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική και στην Αθήνα.

Real Estate

banner1_desktop

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

  • Ελάνη Project
  • Κύψα Project

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Ελαιώνες
  • Balkan Center
  • THERMI

ΑΘΗΝΑ

  • Καραγιώργη Σερβίας

ΜΥΚΟΝΟΣ

  • Αγ. Γιάννης
business-people-consulting-2021-09-02-06-06-27-utc