Αρχική / Η Εταιρια
2021_07_27_Thermi_Group

H Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων THERMI Α.Ε. αποτελεί μια από τις παλαιότερες δομές υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας της Β. Ελλάδας. Είναι η μεγαλύτερη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας και από το 2004 επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις πάνω σε τεχνολογίες αιχμής και καινοτομικά προϊόντα.

Η Θερμοκοιτίδα φιλοξενεί νεοσύστατες, καινοτόμες επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εταιρικού συστήματος υποστήριξης (THERMI DEVELOPMENT). Σε ένα «ζεστό» επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν σε θέματα τεχνολογικών καινοτομιών και γενικότερα στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Η THERMI AE μέσω των εξειδικευμένων προγραμμάτων που υλοποιεί παρέχει mentoring και seed capital και προετοιμάζει τις επιχειρήσεις να περάσουν στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης είτε βγαίνοντας δυναμικά στην αγορά, είτε να εξασφαλίζοντας περαιτέρω επενδυτικά κεφάλαια μέσω του δικτύου συνεργατών της Θερμοκοιτίδας.

 

Η Εταιρια

thermokoitida 3
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενοικίαση κύριων εγκαταστάσεων

Σύγχρονοι και άρτια εξοπλισμένοοι χώροι εργασίας που διαθέτουν επίσης βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικές εγκαταστάσεις

Αίθουσες συνεδρίων, παρουσιάσεων, ειδικών εκδηλώσεων, χώρος συν-εργασίας (co-working)

Υπηρεσίες υπεραξίας

Υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας, διαμόρφωση επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model) και επιχειρηματικού σχεδίου (Business plan), χρηματοδότηση, κλπ.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Νομικές, γραμματειακή υποστήριξη, τηλεφωνικό ψηφιακό κέντρο, κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών, διαδίκτυο, λογιστικά, εκτυπώσεις.

Εύρεση κεφαλαίων

Υπηρεσίες διασύνδεσης με επιχειρηματικές ενώσεις, ομοειδείς επιχειρήσεις, τεχνολογικά-ερευνητικά πάρκα, πανεπιστήμια.

Διασύνδεση / Δικτύωση

Ιδιώτες επενδυτές, επιχειρηματικά κεφάλαια (seed capital), δάνεια, επιχορηγήσεις.

Συμβουλευτική

Υλοποίηση σχεδίων δράσης (action plan), συστημάτων μέτρησης του επιχειρηματικού αποτελέσματος (milestones, metrics).

THERMI GROUP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ