Αρχική / Accelerator
accelerator_dektop

Η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων THERMI A.E. τρέχει ετήσια πρόγραμματα προ-θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης με σκοπό την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και την υλοποίηση των στόχων τους. Η Προ-θερμοκοιτίδα αποτελεί το νέο τ(ρ)όπο στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων και καινοτόμων ιδεών. Τα μέλη του έχουν πρόσβαση σε χώρους (συν)εργασίας, δικτύωση με εξειδικευμένους επαγγελματίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εργαστήρια, καθώς και πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Accelerator

2021_07_27_Thermi_Group_08
ACCELERATOR

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Λειτουργεί ως προ-θερμοκοιτίδα και χώρος συν-εργασίας (coworking). Προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση σε νέους (και όχι μόνο) ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες ή τα αποτελέσματα των πρωτοπόρων ερευνών τους.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα όπως και πριν πάνω στην υλοποίηση των ιδεών και έργων τους, αλλά παράλληλα να μοιράζονται τις ιδέες τους με τα υπόλοιπα μέλη του προγράμματος, να παρακολουθούν σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις δικτύωσης, με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών.

Οι αιτούντες καλούνται να περιγράψουν την ιδέα τους, σε ποιο στάδιο υλοποίησης της βρίσκονται, την αγορά στόχο, το πρόβλημα και την λύση που προτείνουν για την επίλυση του, τους ανταγωνιστές τους καθώς και τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας και την εμπειρία τους. Μετά τη λήξη της περιόδου της υποβολής αιτήσεων οι επιχειρηματικές ιδέες αξιολογούνται από τα μέλη της θερμοκοιτίδας.

Καθ’ όλη την διάρκεια των τριών αυτών μηνών οι ομάδες που θα επιλεχθούν θα έχουν την δυνατότητα να στεγασθούν στους χώρους της θερμοκοιτίδας. Οι ομάδες θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραμμα από Masterclasses, που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την επιχειρηματική διαδικασία για συμμετέχοντες οποιουδήποτε επιπέδου και περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα θέματα:

Product Development
Product Market Fit
Sales & Marketing
Entrepreneurial Finance
Investment Readiness

Παράλληλα οι ομάδες συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα με έναν από τους Coaches της θερμοκοιτίδας ώστε να συζητηθεί η πρόοδος τους, να λυθούν επιμέρους προβλήματα και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Pitching Event και την παρουσίαση όλων των επιχειρηματικών ιδεών μπροστά σε επενδυτές. Κατά την διάρκεια του Pitching Event μια επιτροπή αξιολογεί τα επενδυτικά σχέδια και επιλέγει τρεις νικήτριες ομάδες όπου θα λάβουν χρηματικά έπαθλα και υπηρεσίες.

alternative-power-and-energy-solutions-2021-09-02-06-02-38-utc