Αρχική / Νέα / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

H θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων THERMI A.E. σε συνεργασία με το Entrepreneurship Hub του American College of Thessaloniki (ACT) δημιουργούν ένα τρίμηνο πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας και επιτάχυνσης με σκοπό την υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών και την υλοποίηση των στόχων τους. Το εν λόγω πρόγραμμα θα τελεί υπό την αιγίδα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Η νέα προ-θερμοκοιτίδα που θα στεγαστεί στους χώρους της θερμοκοιτίδας THERMI Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, θα αποτελέσει το νέο τρόπο στέγασης, ενδυνάμωσης και προώθησης φρέσκων και καινοτόμων ιδεών. Τα μέλη της θα έχουν πρόσβαση σε co-working space με θέσεις εργασίας, καθημερινό mentoring και καθοδήγηση από τα στελέχη της THERMI A.E. σε θέματα business plan, marketing plan, νομικά και λογιστικά,  καθώς και δικτύωση με επαγγελματίες και επιχειρηματίες του κλάδου τους, συμμετοχή σε εβδομαδιαίες εκδηλώσεις, εργαστήρια πάνω σε εξιδεικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας και πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματικά κεφάλαια.

Στο τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί pitching event στο οποίο οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις ιδέες και τα business plan τους σε κοινό που θα περιλαμβάνει επιχειρηματίες, angel investors αλλά και Venture Capital Funds από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα η θερμοκοιτίδα THERMI A.E. θα επιλέξει ομάδες όπου θα χρηματοδοτήσει μέσω equity funding παρέχοντας τους ακόμη επαγγελματικό χώρο και σχετικά facilities (εξοπλισμός γραφείου, internet) για ένα χρόνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες και άτομα άνω των 18 ετών που έχουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και είναι αποφασισμένοι να αφοσιωθούν στην υλοποίηση του. Οι κλάδοι ενδιαφέροντος είναι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Αγροδιατροφή, Τουρισμός, Ενέργεια (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, smart grids), Φάρμακα /Υγεία. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι το υπόβαθρο των συμμετεχόντων και η συνοχή των ομάδων, η αγορά στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου, η καινοτομία της ιδέας και το στάδιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου που βρίσκεται η ομάδα κατά την διάρκεια της αίτησης.

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της προ-θερμοκοιτίδας είναι:

  • Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος αλληλοβοήθειας, υποστήριξης και συνεργασίας.
  • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένο co-working space και χώρους συναντήσεων που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αφοσιωθούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων χωρίς να απασχολούνται με δευτερεύοντα λειτουργικά θέματα.
  • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α.
  • Υποστήριξη για την απόκτηση πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών βραχυπρόθεσμων αναγκών τους (seed capital) αλλά και για μακροπρόθεσμες μεγάλες επενδύσεις (1st round).
  • Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων – ημερίδων σε πρακτικά θέματα επιχειρηματικότητας
  • Δράσεις Επιχειρηματικής Δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 18η Φεβρουαρίου 2018. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας. Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν μετά το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Στόχος του τρίμηνου προγράμματος προ-θερμοκοιτίδας είναι να διαπιστωθεί μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα η βιωσιμότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου των μελών, η  ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η διοχέτευση στην αγορά νεοσύστατων επιχειρήσεων έτοιμων για χρηματοδότηση.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής αίτησης:

http://www.thermi-group.com/el/prothermokoitida/symmetoxi/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ειρήνη Τακά: eirini@thermi-group.com – 2311999992

Αθηνά Νουσιοπούλου: athinano@act.edu – 2310398347